t:make

מסלול הכשרת ממציאים

בחרנו להתמקד בשלשה נושאים:

פטנטים וקניין רוחני

פרוטוטייפינג

יצירתיות

אנחנו מאמינים שממציא הוא מקצוע וכדי להפוך ולהיות ממציא נדרשת הכשרה שאותה נעניק.
מה אנו מציעים? הכשרות ששמות דגש על שלושת הנושאים וכוללות הרצאות, סדנאות, האקטון/ מקטון, מפגשים, שיתופי פעולה עם התעשייה והפקולטות בטכניון.
ההכשרות יועברו על ידי גורמים פנים או חוץ-טכניונים ויכללו התנסויות שונות, החל מפיתוח רעיוני למול צורך, מידול ויצירת פרוטוטייפים ובדיקתם.
מי קהל היעד? כל מי שמעוניין להתקבל למסלול הממציאים, מתוך הטכניון או מחוצה לו, הממציאים שהתקבלו למסלול הממציאים, או קהל שמבקש להרחיב את הידע שלו בנושאים הללו. חלק מההכשרות מיועדות לקהילת הממציאים מתפתחת במרכז.

סדנה בחשיבה עיצובית הפקולטה למדעי הנתונים וההחלטות
השתלמות הדפסות תלת מימד חברת סיסטמטיקס
פרוייקט פורמולה
נשים יזמיות במגזר הערבי