t:invent

מסלול הממציאים - סביבה תומכת המצאות וממציאים

אלוסטרציה לתכנית t:invent

מסלול הממציאים מהווה את המסלול העיקרי במרכז והוא נועד כדי לסייע בפיתוח וקידום המצאות בעלות ערך לשוק ולתעשייה הישראלית. בכל שנה יתקבלו למרכז כ-30 המצאות שיזכו לסיוע מגוון. הממציאים יצורפו לקהילת הממציאים שלנו ויחשפו לפעילויות המרכז.

למי מיועד המסלול? כל אחד ואחת! מתוך ומחוץ לטכניון, ללא הגבלת גיל.

האם ההשתתפות כרוכה בתשלום? לא! המצאה שתתקבל למסלול תקבל תמיכה תקציבית (וואוצ'ר) שישמש לייצור הפרוטוטייפ (חומרי גלם והשימוש בציוד ובמכונות), סדנאות ופיתוח ההמצאה במרכז.

מהן דרישות הקבלה? על ההמצאה להיות של מוצר פיזי עם או בלי אפליקציה (איננו מפתחים תוכנה), הרעיון צריך להיות חדשני שניתן לרשום עליו הגנה פטנטית. הממציאים נדרשים לפתח את ההמצאה בכוחות עצמם. על המשתתפים לקחת חלק בתוכנית העשרה והכשרה שלנו, להגיע למרכז פעם בשבוע ולקבל על עצמם את תקנון המרכז (ראה "תקנון").

מה אנחנו מציעים לממציאים שלנו

ליווי מקצועי

סביבת עבודה

גישה לציוד לצורך ייצור פרוטוטייפ

יעוץ בנושא ה IP

גישה למקורות ידע טכניונים

סיוע בבניית הסיפור (מצגת)

שיוך לקהילת הממציאים שלנו.

מסלול פיתוח המצאה

מסלול פיתוח ההמצאה