מרכז ברוניצה

מרכז ברוניצה ליזמות הוקם ב-2004 בתרומת בני הזוג יהודה ויהודית ברוניצקי מייסדי קבוצת אורמת, במטרה להעשיר את התרבות היזמית בקמפוס הטכניון, ולעודד את התעשייה המקומית באמצעות הקמתן של חברות הזנק ע”י סטודנטים ובוגרי הטכניון.
תוכנית היזמות הטכנולוגית BizTec ליזמי Early-Stage היא הפלטפורמה המרכזית באמצעותה מקדם מרכז ברוניצה את חזונו.