הכרות עם תכנת מטלאב

4 מפגשים של 90 דקות באנגלית (מאי 2020)

זהו הקורס הבסיסי להכרת תוכנת המטלאב למי שלא נחשף לתוכנה עד עתה. הקורס ילמד את הפעולות הבסיסיות ואת המשתנים, יסודות הגרפיקה, פונקציות מתמטיות עיקריות, יבוא ויצוא של קבצים, תכנות יעיל במטלאב, דוגמאות ותרגילים. בסיום הקורס יוכל הלומד לבצע באופן עצמאי מטלות חישוביות שונות (למשל: ביצוע שיעורי בית עתירי חישובים, מעבדות עם ניסויים וכיוצ”ב) וכן לתכנת במטלאב.

המרצה :אליאור שגב