הכרה ותפעול של מיקרו-בקר ארדואינו

ארבעה מפגשים של 90 דקות, בעברית שנערכו ביוני 2020.

תכני הסדנה כללו:

מהו מיקרו בקר מסוג ארדואינו ולמה הוא משמש? כיצד פועל כרטיס ארדואינו אונו? הכרה של סביבת הפיתוח של ארדואינו; הכרת כניסות ויציאות אנלוגיות ודיגיטליות; קריאה, כתיבה ואנליזה של נתונים מחיישנים; הפעלה של דיודות, חיישנים והפעלה של מנועים תוך שימוש במעבדה ביתית.

שם המרצה: רומן שמסוטדינוב

חלק 1:
חלק 2:
חלק 3:
חלק 4: