מבוא ליזמות חשיבה עיצובית

הקורס עוסק בחיבור בין יזמות, טכנולוגיה ועיצוב. ‘חשיבה עיצובית’ הינה מתודולוגיה לפיתוח מוצרים על ידי שימת המשתמשים וחווית השימוש במרכז. ׳החשיבה העיצובית׳ הפועלת במקביל לתהליכים הנדסיים, ממקדת את תשומת הלב לתהליכים כמו ׳אמפתיה׳, ׳התבוננות׳ ותהליכים יצירתיים כמו ׳סיעור מוחות׳ וסקיצות, הלקוחים מעולם המושגים של הסטודיו לעיצוב.  הקורס המוצע מותאם לסטודנטים להנדסה, ובו הם ייחשפו ליסודות תיאורטיים ב׳חשיבה עיצובית׳ ויזמות, יטמיעו את הקריטיות של ׳חשיבה עיצובית׳ בביסוס הצלחה, ויתנסו בעבודה על פרויקטים בצוותים.

שם החוג:  המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות
שם הקורס: מבוא ליזמות חשיבה עיצובית
מספר הקורס: 324247
סמסטר חורף, תשפ”א
מרצה: פרופ’ עזרי טרזי

סילבוס ניתן למצוא בקטלוג הקורסים או לפנות ישירות למנהלת תכנית ההתמחות המשנית במנהיגות יזמית, ד”ר דינה רפאל במייל dina.raphael@technion.ac.il