t-day

t-day, “יום יזמות, קריירה וחברה” הוא חגיגה כלל טכניונית ליזמות וחדשנות, המתמקדת בחשיפה אינטראקטיבית ייחודית של קהלי הטכניון לכלים ושיטות מתקדמים שיכולים לעודד יזמות, חדשנות, יצירתיות, פיתוח קריירה ונושאים רחבים יותר הקשורים לצדק חברתי. האירוע מתפרס על פני יום שלם והפעילויות בו עוסקות בחמישה הנושאים העיקריים שבלב האירוע מזוויות שונות.
האירוע משמש במה להצגת מגוון פעילויות מרתק, כולל הרצאות, תחרויות, האקתונים, שולחנות עגולים, סדנאות ועוד. מטרתו לעורר ולעודד יזמות וחדשנות, ולהציג יזמות וחדשנות באמצעות תגליות בסיסיות בתחומים קלאסיים, דרך חזית המחקר ויישומים מן התעשייה והאקדמיה.
גלריית תמונות מאירוע האחרון