מבוא לתוכנת מתמטיקה ולתכנות בשפת WOLFRAM

מציע סדנה להכרת תוכנת מתמטיקה ולתכנות
בשפת WOLFRAM. התוכנה זמינה ללא תשלום בטכניון לכל הסטודנטים בעלי חשבון
CAMPUS, ולחברי הסגל.
ב 4 השעות הראשונות של הסדנה יוצג המחשבון החכם של התוכנה (סימבולי, נומרי וגרפי)
ואילו ב8 השעות הנוספות נלמד באמצעות מתמטיקה לתכנת בשפת WOLFRAM (שפה
נוחה ופשוטה).
למידע נוסף ניתן לפנות במייל לדניאל, בחברה המייצגת את החברה בארץ.
DANIEL.L@ESWLAB.COM
ששת ההרצאות בסדנה תתקיימנה בזום בעברית בימי שלישי בשעות 16:30-18:30
בתאריכים הבאים:
26.4,
10.5, 17.5, 24.5 ,31.5
7.6
ההרצאות תוקלטנה ותהיינה זמינות למי שמחמיץ שיעור.
סילבוס:

Introduction to Mathematica and the Wolfram Language Course Topics
1. Introduction to Mathematica (1 h)
2. Working with Notebooks (15 min)
3. Using Mathematica as a sophisticated scientific calculator (2:45 h)
3.1. Symbolics – built-in functionality for symbolic computations
3.2. Numerics – built-in functionality for numerical calculations
3.3. Graphics – built-in graphical functions
3.4. Using Wolfram Alpha from Mathematica (no need to remove – this is rather
short)
4. Programming with Mathematica – the Wolfram Language (7 h)
4.1. Language principles and supported data structures (0.5 h)
4.2. Procedural programming (2 h)
4.3. Functional programming (2 h) 4.4. Pattern matching (2 h)
4.5. Dynamical Interfaces (0.5 h)
5. Examples from selected scientific areas (1 h)

Prerequisites Programming experience in any other programming language