יסודות היזמות

קורס יסודות היזמות

הקורס נועד להקניית כישורי הצלחה וטיפוח חשיבה יזמית ליזם ולשאינו יזם. הקורס יקנה ארגז כלים לחשיבה מעצימה לסטודנט המבקש להיות יזם, או לסטודנט המבקש לבלוט בנוף הדינמי של המאה ה-21. ההתפתחות הטכנולוגית מאתגרת ומצריכה פיתוח כישורים ומיומנויות אישיות. הקורס יתרום להתפתחות אישית המשרתת את הסטודנט בכל הפלטפורמות בהן יפעל – כאזרח, כעובד וכיזם.

הקורס יקנה ידע במושגים מעולם היזמות, ובהתנסות בכלים חיוניים להערכת מיזם ולכתיבת תוכנית עסקית. לצורך כך, נבחר המיזם ‘ישראל דיגיטלית’ לייצג צרכים חברתיים-עסקיים. הסטודנטים יבחרו צורך מכלל הצרכים שיוצגו, ויישמו את הנלמד באמצעותו. נקיים דיון ותרגול מעשי של האופן בו נוצרים מיזמים בתחומי החיים השונים, נדון בהיבטים החברתיים והעסקיים של המיזם הנבחר ואת דרכי שילובו במציאות הישראלית. הקורס אינו מוגבל להכשרת יזמים עסקיים. אף שהקורס בנוי סביב הקמת מיזם חברתי-עסקי, מטרתו להקנות כלים של חשיבה יזמית שהינם חיוניים למצוינות בתעשייה, בניהול ובאקדמיה.

שם החוג:  המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות
שם הקורס: יסודות היזמות
מספר הקורס: 324527
סמסטר חורף, תשפ”ג
מרצה: ד”ר דינה רפאל

סילבוס ניתן למצוא בקטלוג הקורסים או לפנות ישירות למנהלת תכנית ההתמחות המשנית במנהיגות יזמית, ד”ר דינה רפאל במייל dina.raphael@technion.ac.il